CONTACTAR / SITUACIÓ


info@bonpasrural.com

Formulari
Acceptació de la Llei de Protecció de Dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), CATALUNYA 65 SL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per CATALUNYA 65 SL, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran inclosos en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de CATALUNYA 65 SL. També li informem que les seves dades podran ser comunicades a BERFAPRO SL perquè algunes finques son de la seva propietat i altres de CATALUNYA 65 SL amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Així mateix, BERFAPRO SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: AV. CATALUNYA, nº 65 baixos, TÀRREGA (LLEIDA). Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a BERFAPRO SL, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que CATALUNYA 65 SL té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.


ENVIAR

inscriu-te gratuïtament al nostre butlletí